^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zakres usług

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.

 Klienci indywidualni:

- prawo karne:

- obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego

         - odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie/aresztowanie

         -  reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

- prawo rodzinne:

         - rozwód i separacja

         - postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego

         - sprawy alimentacyjne

         - kontakty z dzieckiem

- prawo spadkowe:

         - reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku

         - postępowanie w przedmiocie działu spadki

         - roszczenia o zachowek

         - realizacja zapisów testamentowych

- odszkodowania:

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

         - naruszenie dóbr osobistych

         -  wypadki komunikacyjne

- windykacja należności:

- wezwania do zapłaty

- reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu     egzekucyjnym

- prawo pracy:

- odszkodowania, przywrócenie do pracy

- postępowania sądowe przy sporach pracowniczych

- prawo nieruchomości i prawo lokalowe

- prawo administracyjne

- ochrona konsumenta

  Klienci biznesowi:

- stała obsługa prawna

- prawo spółek handlowych

- prawo pracy

- postępowania administracyjne

- naruszenie zakazu konkurencji

- niewykonanie albo nienależyte wykonanie umów

 - windykacja należności

Bydgoszcz 2016r Adwokat Rytelewski